Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Seznam akreditovaných pracovišť

Seznam akreditovaných pracovišť pro základní kmen:

PSYCHIATRIE

 

Seznam akreditovaných pracovišť pro základní obory:

DĚTSKÁ A DOROSTOVÁ PSYCHIATRIE

GERONTOPSYCHIATRIE

NÁVYKOVÉ NEMOCI

PSYCHIATRIE

PSYCHOSOMATIKA

SEXUOLOGIE

 

Seznam akreditovaných pracovišť pro nástavbové obory:

GERONTOPSYCHIATRII

LÉKAŘSKÁ PSYCHOTERAPIE

NÁVYKOVÉ NEMOCI

PSYCHOSOMATIKA

SEXUOLOGIE

 

DALŠÍ:

https://akreditace.mzcr.cz/akreditace/index

 

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133