Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně
Featured

Sekce psychofarmakologická

Kontakt na výbor sekce: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předseda: MUDr. Kopeček Miloslav, Ph.D.

Místopředseda: MUDr. Hanka Jan
Člen výboru: MUDr. Vyhnánková Zdeňka

Aktuální funkční období předsedy a výboru sekce: 12/2022 – 30.11.2026

Evidenční číslo sekce u ČLS JEP: 3801

Featured

Sekce psychosomatická

Kontakt na výbor sekce: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předseda: doc. MUDr. PhDr. Poněšický Jan, Ph.D.

Místopředseda: MUDr. Kalvach Zdeněk
Člen výboru: MUDr. Hanka Jan

Aktuální funkční období předsedy a výboru sekce: 12/2022 - 30.11.2026

Evidenční číslo sekce u ČLS JEP: 3802

Featured

Sekce klinické a lékařské psychologie

Kontakt na výbor sekce: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předseda:
PhDr. Král Pavel, Ph.D.

Místopředseda:
Mgr. et Mgr. Víchová Veronika

Člen:
Prof. PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, Ph.D.

 

Aktuální funkční období předsedy a výboru sekce: 06/2022 – 06/2026

Evidenční číslo sekce u ČLS JEP: 3803

Featured

Sekce dětské a dorostové psychiatrie

Kontakt na výbor sekce: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předseda:
MUDr. Petra Uhlíková

Místopředseda:
MUDr. Pavel Theiner, Ph.D.

Členové výboru:
MUDr. Bínová Šárka
MUDr. Havelka Tomáš
MUDr. Goetz Michal Ph.D.
MUDr. Koutek Jiří Ph.D.
MUDr. Jan Uhlíř

Aktuální funkční období předsedy a výboru sekce: 11/2020 - 11/2024, resp. do doby zvolení nového výboru

Evidenční číslo sekce u ČLS JEP: 3804

Featured

Sekce pro alkohol a jiné toxikomanie

Kontakt na výbor sekce: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předseda: prim. MUDr. Popov Petr, MHA

Místopředseda: prim. MUDr. Tomáš Javůrek

Člen: prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.

Aktuální funkční období předsedy a výboru sekce: 12/2018 – 12/2022

Evidenční číslo sekce u ČLS JEP: 3805

Featured

Sekce pro soudní psychiatrii

Kontakt na výbor sekce: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předseda:
Doc. MUDr. Ilja Žukov, CSc.

Místopředseda:
prof. MUDr. Raboch Jiří, DrSc.

Člen:
MUDr. Holanová Marta

Aktuální funkční období předsedy a výboru sekce: 05/2021 – 05/2024

Evidenční číslo sekce u ČLS JEP: 3806

Featured

Sekce pro psychiatrickou sexuologii

Kontakt na výbor sekce: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předsedkyně:
Prim. MUDr. Petra Sejbalová

Členové výboru:
MUDr. Hollý Martin, MBA
MUDr. Procházka Ivo, CSc.

Aktuální funkční období předsedy a výboru sekce: 01/2021 - 12/2024

Evidenční číslo sekce u ČLS JEP: 3807

Featured

Sekce sociální psychiatrie

Kontakt na výbor sekce: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předseda:
MUDr. Ondřej Pěč, Ph.D.

Místopředseda:
PhDr. Eva Dragomirecká, Ph.D.

Místopředseda:
MUDr. Juraj Rektor

Člen výboru:

MUDr. Beneš Jan
MUDr. Foitová Zuzana
MUDr. Papežová Simona
MUDr. Szymanská Tereza

MUDr.Přemysl Suchomel

doc. MUDr. Lucie Kališová, Ph.D.

Aktuální funkční období předsedy a výboru sekce: 06/2022 – 06/2026

Evidenční číslo sekce u ČLS JEP: 3808

Featured

Sekce psychoterapeutická

Kontakt na výbor sekce: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předseda:
prim. MUDr. Juraj Rektor

Místopředseda:
prim. MUDr. Hynek Forman

Člen výboru:

MUDr. František Matuška

Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

Prof. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc.

MUDr. Ondřej Pěč

MUDr.Přemysl Suchomel

Aktuální funkční období předsedy a výboru sekce: 1/2020 – 12/2023

Evidenční číslo sekce u ČLS JEP: 3809

Featured

Sekce gerontopsychiatrická

Kontakt na výbor sekce: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předseda:
doc. MUDr. Martina Zvěřová, Ph.D.

Místopředseda: 
MUDr. Vanda Franková

Člen: 
MUDr. Jiří Konrád

 

Aktuální funkční období předsedy a výboru sekce: 06/2022 – 06/2026

Evidenční číslo sekce u ČLS JEP: 3811

Featured

Sekce biologické psychiatrie

Kontakt na výbor sekce: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předseda:
Prof. MUDr. Bc. Ustohal Libor, Ph.D.

Místopředseda:
prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.


Vědecký tajemník:
prof. MUDr. Látalová Klára

Aktuální funkční období předsedy a výboru sekce: 06/2021 – 06/2025

Evidenční číslo sekce u ČLS JEP: 3812

Featured

Sekce pro hypnózu

Kontakt na výbor sekce: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předseda:
Mgr. et Mgr. Veronika Víchová

Vědecký sekretář:
PhDr. Gazdová Lenka

Členové výboru:

PhDr. Marie Pečená 

Mgr. Šárka Bezvodová 

PhDr. Unger David 

PhDr. Alena Javůrková 

PhDr.Jaroslava Raudenská 

 

Aktuální funkční období předsedy a výboru sekce: 06/2021 – 06/2026

Evidenční číslo sekce u ČLS JEP: 3813

Featured

Sekce ambulantní péče

Kontakt na výbor sekce: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předseda: MUDr. Knopp Jan

Místopředseda: MUDr. Simona Papežová
Místopředseda: MUDr. Syrovátka Jiří

Členové výboru:
MUDr. FabíniováTatiana
MUDr. Herman Erik, Ph.D.
MUDr. Hollý Martin, MBA
MUDr. Novotná Michaela
prim. MUDr. Rektor Juraj
MUDr. Šolle Zdeněk

Aktuální funkční období předsedy a výboru sekce: 

Evidenční číslo sekce u ČLS JEP: 3815

Featured

Sekce pro poruchy příjmu potravy

Kontakt na výbor sekce: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předsedkyně:
prof. MUDr. Hana Papežová, CSc.

Místopředsedkyně:
as. MUDr. Petra Holanová

Pokladník:
MUDr. Petra Uhlíková

Aktuální funkční období předsedy a výboru sekce:  06/2022 – 06/2026

Evidenční číslo sekce u ČLS JEP: 3816

Featured

Sekce lůžkové psychiatrie

Kontakt na výbor sekce: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předseda:
prim. MUDr. Jan Tuček

Místopředseda:
prim. MUDr. Petr Šilhán

Člen výboru:
prof. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.

 

Aktuální funkční období předsedy a výboru sekce: 06/2022 – 06/2026

Evidenční číslo sekce u ČLS JEP: 3817

Featured

Sekce mladých psychiatrů

Kontakt na výbor sekce:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předseda:
MUDr. Pecháčková Zuzana

Místopředseda:
MUDr. Ing. Žaludek Adam, MBA, LL.M.

Člen:
MUDr. Mužný Robert

Aktuální funkční období předsedy a výboru sekce: 06/2021 – 06/2025

Evidenční číslo sekce u ČLS JEP: 3818

Podmínkou členství v sekci je věk do 40 let.

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133