Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Vyjádření k článku v časopise Reflex č. 41/2022

Od: Mohr Pavel 
Date: so 15. 10. 2022
Subject: Vyjádření k článku v časopise Reflex č. 41/2022
To: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vážená redakce časopis Reflex,

dovolte mi, abych reagoval na článek Kateřiny Kadlecové „Jan Cimický. Sám sobě psychiatrem“ publikovaný v časopise Reflex č. 41/2022 a uvedl na pravou míru některá nepravdivá tvrzení v něm uvedená. Konkrétně se jedná o výrok „…(Cimický) ordinuje dodnes, poněvadž mu Česká psychiatrická společnost ani po rok trvajícím policejním vyšetřování nezastavila členství“. Autorka má zřejmě na mysli Psychiatrickou společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně (dále PS ČLS JEP), jejímž členem byl MUDr. Cimický. PS ČLS JEP se ke kauze MUDr. Cimického veřejně vyjádřila opakovaně, mj. bezprostředně po její medializaci v prosinci 2021, jak je možné dohledat například na webu společnosti (https://psychiatrie.cz/aktualni-zpravy/3533-prohlaseni-vyboru-ps-cls-jep-ke-kauze-mudr-jana-cimickeho). Jako tehdejší předseda výboru PS ČL JEP jsem rovněž požádal dopisem MUDr. Cimického o jeho vyjádření k vzneseným obviněním a současně jej požádal, aby zvážil svoje další členství ve společnosti, jejíž dobré jméno poškozuje. MUDr. Cimický všechna obvinění odmítl a následně v březnu 2022 byl vyloučen z České lékařské společnosti a tím i ze všech jejích organizačních složek, tedy i z Psychiatrické společnosti. Česká lékařská společnost i PS ČLS JEP jsou odbornými sdruženími lékařů a jako odborné společnosti neudílí souhlas s výkonem lékařského povolání, jak je v textu implicitně naznačeno. Způsobilost k výkonu zdravotnického povolání lékaře v České republice je upravena zákonem č. 95/2004 Sb., splnění podmínek stvrzuje Česká lékařská komora.

S pozdravem,

prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

Místopředseda Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133