Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

VÝSLEDKY VOLEB 2022


Vážení členové Psychiatrické společnosti,

děkujeme všem členům, kteří se účastnili voleb.

Níže naleznete odkaz na zprávu volební komise s výsledky voleb. Podrobné výsledky jsou v záložce Volby přístupné pod heslem.

Celkem oprávněných voličů k 1.3.2022 bylo 1084.
Elektronické volby byly rozeslány 1038 oprávněným voličům.
Korespondenční volby byly rozeslány 46 oprávněným voličům.
Z celkových 1084 oprávněných voličů volilo
budoucího předsedu 33,9% voličů,
členy výboru 38,5% voličů,
členy revizní komise 32,7% voličů.

ZPRÁVA VOLEBNÍ KOMISE O VOLBÁCH DO ORGÁNŮ A FUNKCÍ PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP.

 

Detailní výsledky najdete v interní části volební sekce webových stránek - https://www.psychiatrie.cz/sekce-volby.

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133