Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Vzniká koncepce dětské a dorostové psychiatrie

V měsíci červnu proběhlo na půdě MZ jednání se zástupci relevantních odborů nad koncepcí dětské a dorostové psychiatrie. Sekce dětské a dorostové psychiatrie v součinnosti s PS dětské a dorostové psychiatrie MZ (kterou ustanovil ministr zdravotnictví V. Adam a která pokračuje ve své činnosti i za ministra V. Válka) věnovala koncepci velké úsilí,  a to jak v oblasti analytické, tak co se týká směřování oboru v dalších letech. V koncepci je načrtnuta představa rozvoje ambulantní, akutní i specializované péče. Hlavním rizikem pro realizaci je nedostatek kvalifikovaného personálu, nicméně i v rámci tohoto jednání byla tato problematika řešena.

Za Výbor Psychiatrické společnosti se jednání účastnila předsedkyně MUDr. Simona Papežová a místopředseda, a současně poradce ministra pro psychiatrii, prof. MUDr. Tomáš Kašpárek.

Oceňujeme, že kolegové pedopsychiatři vytvořili tento koncepční materiál, který je nyní na základě jednání upravován. Jeho vznik je zásadním předpokladem pro změny v oboru dětské a dorostové psychiatrie. 

Také Výbor Psychiatrické společnost pracuje na koncepčním materiálu, který by měl navázat na změny v posledních letech a definovat  další směřování oboru.  

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133