Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Pomoc záporožské psychiatrické nemocnici

Vážené kolegyně a kolegové,

dne 8. 3. 2022 se na výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP obrátili zástupci záporožské psychiatrické nemocnice, která je současně klinickým pracovištěm tamní univerzity, s prosbou o poskytnutí zdravotního materiálu a především léků, které nemocnici zoufale scházejí. Zástupci výboru společnosti, prim. MUDr. Petrovi Šilhánovi, Ph.D., se podařilo ve spolupráci s Centrem pro rozvoj péče o duševní zdraví navázat kontakt s Charitou Česká republika, která poskytla nejen finanční prostředky, ale zajistila odvoz materiálu až na místo, tj. do zdravotnického zařízení. Prim. MUDr. Šilhán organizačně zajistil sbírku materiálu a léků, na něž poskytla řada společností slevy, jiné kvůli časové naléhavosti poskytly alespoň významnou organizační součinnost. Do 10 dnů od obdržení žádosti tak byl připraven celý náklad k převozu na Ukrajinu. Výbor společnosti původně zvažoval uspořádání finanční sbírky mezi svými členy a členy sociálních organizací, které se podílejí na péči o duševní zdraví, Charita Česká republika však svolila k úhradě materiálu z vlastních prostředků. Celkem tak Charita zaplatila za materiál distributorovi přibližně 800.000,- Kč, přičemž standardní velkoobchodní cena by bez slev spolupracujících společností byla o více než 1.000.000,- Kč vyšší. Dne 22. 3. 2022, tedy 14 dní po obdržení žádosti, byla celá zásilka předána psychiatrické nemocnici v Záporoží.

Náš dík patří především Charitě Česká republika za ochotu, velkorysost i odvahu při doručování do Záporoží, které leží jen nedaleko obléhanému Mariupolu, z nějž právě do Záporoží směřuje hlavní vlna uprchlíků.

Chtěli jsme Vás proto informovat o realizované akci a požádat o případné zvážení dobrovolného příspěvku na účet Charity, který by alespoň částečně kompenzoval nenadále vzniklé náklady společnosti.

Více si můžete přečíst také na stránkách Charity: https://svet.charita.cz/aktuality-svet-charita/do-zaporozi-dorazily-leky-pro-pacienty-psychiatricke-lecebny/

… a případně přispět můžete na zde uvedeném účtu.

qr

Děkujeme!

Výbor PS ČLS JEP

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133