Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

rok udělení a jméno

2022 Mgr. Zbyněk Podhrázký
2022 Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková
2022 Mgr. Tomáš PETR, Ph.D.

2021 Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

2020 Ing. Jiří Mrázek, MBA
2020 Dr. Matt Mijuen
2020 MUDr. Alena Šteflová

2019 PhDr. et Mgr. Jan Bodnár, LLM.
2019 MUDr. Martin Holcát, MBA
2019 PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.
2019 PhDr. Ivan Duškov
2019 prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Pravidla
Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP uděluje nelékařům nebo lékařům mimo obor psychiatrie za významnou angažovanost a především podíl na iniciaci či realizaci dosavadního procesu reformy psychiatrické péče ocenění Medailí za zásluhy o rozvoj oboru psychiatrie v ČR.

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133