Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Kontakt na výbor sekce: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Předseda: doc. MUDr. PhDr. Poněšický Jan, Ph.D.

Místopředseda: MUDr. Kalvach Zdeněk
Člen výboru: MUDr. Hanka Jan

Aktuální funkční období předsedy a výboru sekce: 12/2022 - 30.11.2026

Evidenční číslo sekce u ČLS JEP: 3802


V říjnu 2020 odstoupila paní doc. Pánková z funkce předsedy sekce, novým předsedou sekce byl zvolen doc. Poněšický.

Hlavním cílem současného výboru psychosomatické sekce se stane rozvoj mezioborové spolupráce a psychosomatický přístup k nemocnému.


NOVINKY V OBORU

Na podzim tohoto roku vydala Společnost psychosomatické medicíny sborník přednášek pod názvem: Psychosomatická medicína 2020 - Nástroje psychosomatické medicíny.  Jde o výběr přednášek, které měly být uskutečněny na Psychosomatické konferenci roku 2019 v Liberci, jež byla kvůli pandemii přeložena na rok 2021. Limitované vydání je určeno pro členy SPM a další zájemce o psychosomatiku k objednání u paní Menclové (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

O  rok dříve vyšla kniha: Proces změny v psychodynamické psychoterapii. Autor, doc. MUDr PhDr Jan Poněšický, PhD, je odborným lékařem pro psychiatrii, psychosomatiku a psychoterapii, jakož i klinický psycholog a psychoanalytik.

Na podzim r. 2020 byl založen Institut psychosomatiky a psychodynamické terapie. Garantem je doc. Jan Poněšický, MUDr. Jaromír Kabát, PhD, vedoucí  lékař první Psychosomatické kliniky v Patočkově ulici a Internista a psychiatr doc. Jiří Šimek.

Jde nejenom o centrum psychosomatiky na Psychosomatické klinice v Praze, které pořádalo již před jeho oficiálním založením každoroční psychosomatické Čejenské konference, nýbrž bude tento institut poskytovat i vzdělání různé délky a intenzity v psychosomatice a dynamické psychoterapii zejména pro lékaře. Je plánován sebezkušenostní výcvik, Balintovské skupiny, supervize a teoretické semináře.

V příštím roce vyjde kniha o psychosomatické medicíně, společné dílo deseti uznávaných představitelů psychosomatiky v České republice s názvem: Tělo a duše v psychosomatické medicíně v nakladatelství Triton. Pod odkazem zde je k dispozici Úvod.

doc. MUDr. PhDr. Poněšický Jan, Ph.D., dne 6.11.2020


Časopis Psychosom

http://www.psychosom.cz/

Akce společné se Sdružením pro psychosomatiku zde: http://www.sp-ps.eu/   

Průběžně: Diskuse o možnosti zřídit obor základní psychosomatická péče pro praktiky a specialisty po vzoru německého systému více zde: http://www.lirtaps.cz/psychosomatika/pracovni_skupina_ZPP.htm

Projekt: Překlad a vydání učebnice Üexkülla a kol. Psychosomatische Medizine zde: http://www.lirtaps.cz/psychosomatika/projekt_uexkull.htm    

Postgraduální vzdělávání v psychosomatice:  Kurz Základní psychosomatická péče IPVZ zde: https://www.ipvz.cz/

Aktuální problémy a dění v sekci:

Psychosomatická sekce PS ČLS J.E.P. usiluje o rozvíjení psychosomatického myšlení v naší medicíně, nikoli jen na půdě psychiatrie. Proto nabízíme spolupráci všem odborným lékařským společnostem ČLS J.E.P., ale také společnosti psychoterapeutů (ČPS), a dalším organizacím rozvíjejícím obor psychosomatická medicína a psychoterapie, jako Sdružení pro psychosomatiku nebo společnost rodinné terapie SOFT. Našim cílem je napravit škody, které na naší medicíně nadělalo socialistické školství na následně výhradní orientace na biotechnologie a biomedicínu a obrátit pozornost lékařů všech oborů také na psychosociální případně duchovní aspekty zdraví a nemoci v rámci nejmodernějších vědeckých poznatků. Vydáváme odborný časopis PSYCHOSOM na kterém se podílí většina lékařských fakult a někteří zahraniční kolegové (www.psychosom.cz), usilujeme o to, aby byl zařazen do seznamu odborných recenzovaných časopisů v ČR, protože splňuje potřebná kriteria. Zorganizovali jsme kurz Základní psychosomatické péče IPVZ, kterým by měli projít praktičtí lékaři i specialisté, usilující o rozvoj bio-psycho-sociálního modelu nemoci (WHO) ve své praxi. Pracujeme na schválení metodického pokynu MZd pro psychosomatická pracoviště, protože rozvoj sítě takových pracovišť povede k výrazným finančním úsporám, jak bylo prokázáno v Německu (jedno vložené Euro vede k úspoře 3 Eur). Vítáme všechny zájemce o psychosomatickou problematiku, podporujeme jejich členství v nezávislém Sdružení pro psychosomatiku o.s. V organizaci psychosomatiky nám pomáhá Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci (www.lirtaps.cz), na kterém lze najít potřebné informace.

MUDr. Vladislav Chvála, předseda sekce
V Liberci 7.8.2010

www.sktlib.cz/psychosomatika/
Moskevská 11/18, 460 01 Liberec


VOLBY 

VOLBY 2022

Vážení členové Sekce psychosomatická Psychiatrické společnosti ČLS JEP,

volby do výboru sekce proběhly elektronicky v termínu 07.11.2022 - 20.11.2022. Celkem hlasovalo 33 členů z celkových 85 zapsaných členů sekce v evidenci ČLS JEP, tj. 38,8 %.
Do výboru pro období 12/2022 – 30.11.2026 k datu 21.11.2022 bylo zvoleno 7 kandidátů z 24 navržených, takto:

(Počet volených kandidátů: 3)
Zvolení kandidáti:
1. doc., MUDr. PhDr. Poněšický Jan, Ph.D.
2. MUDr. Kalvach Zdeněk

Nerozhodné - dosáhli stejného počtu hlasů:
3. - 7. MUDr. Mgr. Bartůšková Ludmila
3. - 7. MUDr. Hanka Jan
3. - 7. MUDr. Poněšický Jiří, FEBU
3. - 7. PhDr. Strobachová Ingrid, Ph.D.
3. - 7. MUDr. Strunzová Věra
Zvolení na 3. – 7. místě se vzdali své kandidatury ve prospěch MUDr. Jana Hanky, který se svým zvolením souhlasil.

Noví členové výboru si mezi sebou zvolí předsedu a další funkce.

Děkujeme Vám za účast při volbách!

MUDr. Vladislav Chvála

předseda volební komise


VOLBY 2018

Volby do výboru Sekce psychosomatické Psychiatrické společnosti ČLS JEP proběhly elektronicky v termínu 9.11.2018 - 21.11.2018. Celkem hlasovalo 9 členů, tj. 35% z celkových 25 zapsaných členů sekce v evidenci ČLS JEP.

Do výboru pro období 12/2018 – 12/2022 byli k datu 21.11.2018 zvoleni 3 kandidáti ze 4 navržených.

Jméno zvoleného kandidáta (seřazeno abecedně)
doc. MUDr. Pánková Růžena, CSc.
doc. MUDr. PhDr. Poněšický Jan, Ph.D.
doc. MUDr. Šimek Jiří, CSc.

Výbor si mezi sebou zvolí předsedu a další funkce.

Hlavním cílem psychosomatické sekce se stane rozvoj mezioborové spolupráce a psychosomatický přístup k nemocnému.

Děkujeme Vám za účast při volbách!

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133