Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Zpráva z X. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JE ve Špindlerově Mlýně

Děkujeme za Vaši podporu, účast a odborné příspěvky!

Vážení účastníci,

dovolte, abychom Vám jménem České psychiatrické společnosti, organizačního výboru a sekre­tariátu poděkovali za Vaši účast na jubilejním X. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP, který se konal ve Špindlerově Mlýně v hotelu Harmony od 12. do 15. 6. 2014.

Vaše přítomnost přispěla k velkému významu a úspěchu této akce, na níž se zaregistrovalo téměř 690 delegátů včetně pracovníků farmaceutického průmyslu, doprovodných osob a pa­cientských organizací.

Rádi bychom Vás informovali, že níže máte možnost si prohlédnout celkovou zprávu ze sjezdu včetně fotografií.

Zároveň bychom Vás chtěli pozvat na následující setkaní Psychiatrické společnosti ČLS JEP – a to na 16. česko-slovenský psychiatrický sjezd, který se bude konat v Brně, v hotelu Voroněž od 21. do 25. 10. 2015. Těšíme se na Vaši účast.

MUDr. Martin Hollý
prezident sjezdu

Mgr. Barbora Vinšová
sekretariát sjezdu
GUARANT International

Ceny předané na sjezdu
Během Slavnostního zahájení X. sjezdu PS ČLS JEP ve Špindlerově Mlýně byly slavnostně pře­da­né tyto ceny:

Čestné členství
Čestné členství Psy­chiatrické společnosti ČLS JEP bylo uděleno prof. Ivaně Drtílkové a prim. Dagmar Seifertové.

Heverochova medaile
Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP udělil Heverochovu medaili vybraným členům k jejich významnému životnímu jubileu za dosavadní práci v oboru psychiatrie a dlouholeté členství v Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Seznam laureátů za rok 2014 naleznete zde.

Kuffnerova cena Psychiatrické společnosti
Byla udělena Kuff­ner­ova cena za nejlepší publikaci s psychiatrickou tématikou vydanou tiskem v roce 2013.

Komise pro udělení Kuffnerovy ceny vedená profesorem Zvolským ji za rok 2013 udělila Jánovi Praškovi, Kláře Látalové a kol. za publikaci „Psychiatrie v primární péči" (Mladá Fronta).

Partnerem této ceny byla společnost Zentiva.

Novinářská cena
Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP vyhlásil Novinářskou cenu 2014 za publicistický, repor­tážní či naučný článek, ev. filmový dokument, který představuje významný příspěvek k porozu­mění duševním one­mocněním, ke zlepšení postaveni duševně nemocných a k destigmatizaci psychiatrie.

Vítězem se stal Petr Třešňák s článkem Děti úplňku publikovaným v časopise Respekt (leden 2014).

X. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP v číslech

Počet registrovaných: 606 delegátů (s doprovodem a vystavovateli 685)
Počet přítomných účastníků: 583 delegátů (s doprovodem a vystavovateli 662)

Zlatí partneři: 3
Partneři: 2
Vystavovatelské stánky: 17

Satelitní sympozia: 3
Plenární přednášky: 2
Symposia: 29
Workshopy: 12
Postery: 37
Aktivní sdělení: přes 130

Udělené kredity
Česká lékařská komora
Počet kreditů: 24
Číslo akreditace: 0004/16/2006
Číslo akce: 35842

Česká asociace sester
Délka akce: 27 vyučovacích hodin
Číslo akce: ČAS/KK/1029/2014

Asociace klinických psychologů ČR
Počet kreditů: 12
Číslo akce: AKP ČR-VČ/OK/038/2014

Fotogalerie
několik fotografií ze sjezdu naleznete ZDE.

ČLÁNEK O X. SJEZDU Z AKTUÁLNÍHO ČÍSLA PERIODIKA ZDRAVOTNICTVÍ A MEDICÍNA 13/2014) K PŘEČETENÍ ZDE

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133