Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

2019 - Informace k atestační zkoušce z oboru psychiatrie

INFORMACE K ATESTAČNÍ ZKOUŠCE V OBORU PSYCHIATRIE

pořádané LF v Hradci Králové ve dnech 13.5. - 17.5.2019 (garant prof. MUDr. Ladislav Hosák, Ph.D.)

Přístup k atestační zkoušce
• K vykonání atestační zkoušky je možné se přihlásit podle všech tří platných vzdělávacích programů vydaných v r. 2005, 2009-2010, 2011 dle jejich platnosti v době zařazení a možnosti si program změnit časově kupředu. Je třeba splnit všechny požadavky daného VP jak v teoretické, tak v praktické části a to včetně kmene.
• Řádně vyplněná přihláška, včetně chronologického přehledu požadované praxe, stáží a povinných kurzů s požadovanými přílohami se zasílá 90 dní před konáním atestace, do 13.2.2019, na adresu: Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Specializační vzdělávání lékařů (SVL), Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové, viz www.lfhk.cuni.cz

Organizace, místo konání
• Praktická i teoretická část proběhnou ve dnech 13.5.-17.5.2019 na Psychiatrické klinice FN Hradec Králové. Praktická část proběhne první den zkoušky, teoretická část následuje druhý den spolu s obhajobou písemné práce. Součástí praktické zkoušky je diskuze nad nejméně jednou písemně zpracovanou psychoterapeutickou kasuistikou. Kasuistika je vypracována dle instrukcí školitele a v písemné podobě se zasílá spolu s písemnou prací 6 týdnů před konáním atestace na oddělení specializačního vzdělávání. Další informace budou obsaženy v pozvánkách, které lékaři obdrží 30 dní před konáním atestační zkoušky.


Kurzy
• Upozorňujeme lékaře, že Ministerstvo zdravotnictví Věstníkem 1/2013 znovu zařazuje jako povinnou součást vzdělávacích programů SV kurz „Lékařská první pomoc“ a kurz „Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy“ (pro VP 2005 platí kurz „Základy zdravotnické legislativy“). Toto musí respektovat i uchazeči, kteří tyto kurzy neměli ve vzdělávacím programu uvedeny jako povinné. Bez doložení příslušného potvrzení o absolvování uvedených kurzů nebude uchazečům výkon atestační zkoušky umožněn. Ostatní kurzy, dle VP v době zařazení.

Písemná práce, publikace
• Téma písemné práce lékař dohodne se školitelem (přehledová práce, zpracování původních dat, soubor kasuistik), nebo předložení publikace v recenzovaném odborném časopise (prvoautorská publikace).
• Termín odevzdání atestační práce je 6 týdnů před termínem atestace, tj. do 31.3.2019. Práci zašlete v elektronické formě na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. a dvakrát v tištěné formě na adresu dodání přihlášek – viz výše. Podrobnější informace o požadavcích na atestační práci naleznete na stránkách LF, odkaz: https://www.lfhk.cuni.cz/Dalsi-vzdelavani/Specializacni-vzdelavani-lekaru/Atestace/Atestacni-zkousky/Dalsi-vzdelavani/Specializacni-vzdelavani-lekaru/Atestace/Atestacni-zkousky/

Atestační otázky
• Seznam atestačních otázek je zveřejněn na webu MZ a LF, odkaz: http://www.mzcr.cz/Odbornik/dokumenty/terminy-konani-atestacnich-zkousek-_13327_936_3.html_13327_936_3.html

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133