Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Informace k atestační zkoušce 2016

Požadavky na atestační zkoušku v oboru psychiatrie

Přihláška k atestaci 21.-25.11.2016 – nutné zaslat 90 dní před termínem, tj. do 21. srpna 2016 na adresu OSCV, Děkanát 1. LF UK, Kateřinská 32, 121 08 Praha 2. K přihlášce krom požadované dokumentace je třeba přiložit i 1 písemně zpracovanou kazuistiku psychoterapeutického přístupu.

Atestační práce
• Téma atestační práce – zadává školitel akreditovaného pracoviště
• Struktura atestační práce odpovídá publikaci v odborném recenzovaném časopise. Rozsah práce je v rozmezí 8 – 20 normostran.
• Jako atestační práci je možné předložit také publikaci (nebo připravený text s přijetím k publikaci) v odborném recenzovaném časopisu nebo doktorskou dizertaci (autoreferát).
• Atestační práce se zasílá nejprve elektronicky (musí být zřetelně označena jako atestační) na Psychiatrickou kliniku 1. LF a VFN (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) nejpozději do 7. října 2016. Pokud nebudou do 1 týdne sděleny žádné připomínky či nedostatky, je možné práci dokončit a předat v 1 vázaném výtisku na adresu OSCV, Děkanát 1. LF UK, nejpozději do 21. října 2016.
• Pro obhajobu atestační práce je třeba si připravit ppt prezentaci (max. 5 min., s pěti diapozitivy).

Praktická zkouška se koná v termínu atestační zkoušky. Pro klinické vyšetření pacienta je nutné uzavřít bezúplatnou smlouvu o stáži na Psychiatrické klinice s VFN Praha. Lékařům, přihlášeným k atestaci na OSCV, bude smlouva zaslána přímo z VFN.

Povinné kurzy – dle příslušného vzdělávacího programu (všeobecné kurzy Lékařská první pomoc a Základy zdravotnické legislativy, resp. Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy) u všech VP, psychoterapeutický výcvik (200 hod.) nebo kurz psychoterapie garantovaný ČPS (140 hod.), 28-30 hod./rok dalších vzdělávacích akcí. Pro VP 2005 jsou povinné 2 Týdenní kurzy v psychiatrii. Doklady je třeba dodat.

Test – na konci předatestačního kurzu (VP 2005), test Základy psychiatrie na ukončení kmene (VP 2009) nebo před atestací (VP 2011).

Všechny požadavky k atestaci je třeba splnit nejpozději 1 měsíc před termínem atestace!

 

Kontakt
PhDr. Jana Krejčíková, Ph.D.
Vedoucí OSCV
Děkanát 1. LF UK
Kateřinská 32
121 08 Praha 2
Tel.: 224 964 305
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
http://lf1.cuni.cz

 

Atestační otázky ke stažení jsou zde.


Další informace
Vydání nových vzdělávacích programů pro nástavbové obory zřízené v roce 2013 a 2014. vše je v příloze (Věstník MZ http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c5/2015_10261_11.html).
Ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví České republiky (Věstník 2015, částka 5, Květen 2015) vydány nové vzdělávací programy specializačního vzdělávání lékařů, a to: angiologie, dětská a dorostová psychiatrie, dětská neurologie, pracovní lékařství, urgentní medicína a neurochirurgie. Dále Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje nové vzdělávací programy nástavbových oborů lékařů, a to: dětská endokrinologie a diabetologie, dětská gynekologie, onkourologie, ortopedická protetika, psychosomatika, spondylochirurgie a vaskulární intervenční radiologie.
Věstníku 2015, částka 5, Květen 2015 naleznete pod níže uvedeným odkazem.
http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c5/2015_10261_11.html

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133