Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Zpráva o atestační zkoušce oboru PSYCHIATRIE, LF UK v Plzni, 19.-22.11.2013

Atestační zkouška proběhla v souladu se VP 2005 a VP 2011 a byla složená ze dvou částí:

 • praktická: vyšetření pacienta, zjištění anamnézy, stanovení diferenciální dg. a závěr
 • teoretická: 3 teoretické otázky, rozprava k atestační práci

Komise pracovala dle Vyhlášky 188/2009 Sb.:

 • praktická část: školitel akreditovaného zařízení - Psychiatrická klinika LF UK v Plzni a FN Plzeň: MUDr. J. Moravcová (19.-22.11.21013) a člen jmenovaný ministrem zdravotnictví pro obor Psychiatrie: prim. MUDr. D. Neubauer ( 19.-20.11.2013) a prim. MUDr. J. Konrád ( 21.-22.11.2013).
 • teoretická část:
  doc. MUDr. J. Beran, CSc. LF UK v Plzni (19.-22.11.2013)
  prof. MUDr. E. Češková, CSc. za Psychiatrickou společnost (19.-21.11.2013)
  prof. MUDr. J. Libiger, CSc. za LF UK v Hradci Králové ( 19.11.2013)
  doc. MUDr. L. Bankovská Motlová, Ph.D. za 3. LF UK v Praze ( 20.11.2013)
  doc. MUDr. K. Látalová, Ph.D. za LF UP v Olomouci ( 21.11.2013)
  prof. MUDr. C. Höschl, DrSc. FRCPsych za 3.LFUK v Praze a PS ( 22.11.2013)
  prim. MUDr. D. Neubauer za ČLK (19.-20.11.2013)
  prim. MUDr. J. Konrád za ČLK (21.-22.11.2013)

Na jarní zkušební termín 19.-22.11. 2013 bylo přihlášeno 27 lékařů zařazených v oboru psychiatrie (24 dle VP 2005 a 3 dle VP 2011). 4 lékaři se omluvili z obou částí zkoušky, 1 lékařka po vykonání praktické zkoušky odstoupila před losováním otázek z části teoretické (praktická zkouška jí platí 2 roky do listopadu 2015) – všichni omluvení mohou atestovat v nejbližším možném termínu tj. jaro 2014. 2 lékařky neprospěly, jedna z části teoretické (praktická zkouška jí platí 2 roky do listopadu 2015) – k teoretické může přistoupit nejdříve za rok, druhá neprospěla z praktické i teoretické části zkoušky, k oběma částem může přistoupit nejdříve za rok. Celkem prospělo v obou částech zkoušky a obdrží diplomy o získání specializované způsobilosti oboru psychiatrie 20 lékařů.

Počet přihlášek 27
Počet úspěšných 20
Počet omluvených 4 (z obou částí zkoušky)
Počet neúspěšných 2 (1 z praktické i teoretické, 1 z teoretické)
Počet odstoupivších 1 (z teoretické části)

doc. MUDr. Jiří Beran, CSc.
přednosta Psychiatrické kliniky LF UK v Plzni a FN Plzeň
garant oboru psychiatrie LF UK v Plzni
předseda SOR psychiatrie pro rok 2013

Zapsala: Renáta Peteříková
vedoucí oddělení specializačního vzdělávání LF UK v Plzni

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

 • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
 • sekretariat@psychiatrie.cz
 • +420 773 786 133