Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Prim. MUDr. Petr Šilhán, Ph.D. - vědecký sekretář

Prim. MUDr. Petr Šilhán, Ph.D. - člen revizní komise

vědecký sekretář

Oddělení psychiatrické FN Ostrava, primář
tel.: +420
e-mail:

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133