Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. - budoucí předseda a místopředseda, komunikace s MZ/pro reformu psychiatrické péče

Prof. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D. - člen výboru, vzdělávání a výzkum

budoucí předseda a místopředseda, komunikace s MZ/pro reformu psychiatrické péče

Psychiatrická klinika LF MU a FN Brno
přednosta kliniky, proděkan lékařské fakulty MU pro vědu a doktorská studia
tel.: +420
e-mail:

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133