Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

MUDr. Eva Kitzlerová, Ph.D. - člen revizní komise

MUDr. Eva Kitzlerová, Ph.D.

člen revizní komise

Psychiatrická klinika VFN Praha, primářka

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133