Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Prim. MUDr. Petr Popov, MHA - etika

Prim. MUDr. Petr Popov, MHA - člen výboru, vzdělávání, etika

etika

primář Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN
vedoucí Katedry návykových nemocí a adiktologie IPVZ
tel.: +420
e-mail:

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133