Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Prof. MUDr. Ján Pavlov Praško, CSc. – činnost sekcí a psychoterapie

prof. MUDr. Ján Praško Pavlov, CSc.

člen výboru, činnost sekcí a psychoterapie

Psychiatrická klinika FN Olomouc

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133