Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Pozvání ke členství

Vážené a milé kolegyně a kolegové,

dovolte mi nabídnout Vám členství v Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (PS ČLS JEP). Mezi hlavní poslání PS ČLS JEP patří zvyšování úrovně odborných znalostí svých členů, rozvoj a rozšiřování vědecky podložených poznatků lékařských věd s úsilím o jejich využívání v péči o zdraví občanů s důrazem na preventivní činnost, podpora vědecko-výzkumné činnosti, dohled nad dodržováním etických zásad při výkonu zdravotnického povolání apod. Členem PS ČLS JEP se může stát lékař, farmaceut, případně i jiný pracovník ve zdravotnictví či příbuzném oboru, který souhlasí s posláním a cíli společnosti. Členství v PS ČLS JEP přináší kromě „spolupatřičnosti“ k prestižní instituci také předplatné renomovaného časopisu Česká a Slovenská psychiatrie či slevy registračního poplatku na všechny akce organizované pod záštitou PS ČLS JEP. Umožňuje také aktivní zapojení do činnosti sekcí nebo pracovních skupin společnosti. Dalším velmi významným právem člena PS ČLS JEP je volit či být volen do výkonných orgánů Psychiatrické společnosti či vedení jednotlivých odborných sekcí. Členství v PS ČLS JEP otevírá možnost nejen diskutovat, ale mít i přímý vliv na dění a směřování české psychiatrie.

 
 
  
Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133