Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Soutěž pro mladé autory YOUNG AUTHOR AWARD 2024

 
Psychiatrická společnost ČLS JEP ve spolupráci a za laskavé podpory společnosti Angelini Pharma Česká republika s.r.o. vyhlašuje Soutěž o nejkvalitnější mezinárodní publikaci v oboru psychiatrie publikovanou v roce 2023.

Podmínky účasti:
  • přihláška k soutěži včetně písemného souhlasu autorů práce do 15.4.2024
  • členství prvního autora publikace v Psychiatrické společnosti ČLS JEP trvající minimálně jeden rok
  • věk autora do 40 let včetně
  • publikace (původní práce, přehledová práce, kazuistiky) v zahraničním časopise s IF v roce 2022 (včetně ahead publikací)
  • zaslání plné verze publikované soutěžní práce a internetového odkazu
Složení komise:
Simona Papežová, Jiří Horáček, Tomáš Kašpárek, Martin Anders, Martin Urban

Při rovnosti hlasů, rozhoduje o vítězi předseda PS ČLS JEP.

1. místo – sponzoring účasti na kongresu ECNP
2. místo – poukaz na nákup odborné literatury dle vlastního výběru v hodnotě 10.000 Kč
3. místo – poukaz na nákup odborné literatury dle vlastního výběru v hodnotě 5.000 Kč

Po vyhodnocení budou všichni přihlášení informováni o výsledku a vítězům bude sděleno, kde dojde k předání ceny, to proběhne buď na sjezdu Psychiatrické společnosti nebo na prosincové Vědecké schůzi PS ČLS JEP (Purkyňce).
 
 
Cenu podpořila společnost 
Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133