Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

YOUNG AUTHOR AWARD - pravidla

Soutěž o nejkvalitnější mezinárodní publikaci v oboru psychiatrie publikovanou v předchozím roce.

Podmínky účasti:

  • přihláška k soutěži včetně písemného souhlasu autorů práce do daného termínu
  • členství prvního autora publikace v Psychiatrické společnosti ČLS JEP trvající minimálně jeden rok
  • věk autora do 40 let včetně
  • publikace (původní práce, přehledová práce, kazuistiky) v zahraničním časopise s IF v předchozím roce (včetně ahead publikací)
  • zaslání plné verze publikované soutěžní práce a internetového odkazu

Složení komise:

Pavel Mohr, Jiří Horáček, Tomáš Kašpárek, Martin Anders, Martin Urban

Při rovnosti hlasů, rozhoduje o vítězi předseda PS ČLS JEP.

 

1. místo – příspěvek na účast na kongresu ECNP ve výši 40.000 Kč

2. místo – poukaz na nákup odborné literatury dle vlastního výběru v hodnotě 10.000 Kč

3. místo – poukaz na nákup odborné literatury dle vlastního výběru v hodnotě 5.000 Kč

Po vyhodnocení budou všichni přihlášení informováni o výsledku a vítězům bude sděleno, kde dojde k předání ceny, to proběhne buď na konferenci Psychiatrické společnosti nebo Vědecké schůzi PS ČLS JEP.

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133