Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Purkyňův nadační fond 2022

Purkyňův nadační fond vyhlašuje 7. ročník Ocenění publikace s nejvyšším impact faktorem.

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133