Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Heverochova medaile - laureáti 2022

Životní jubileum 90 let

prof., PhDr. Kratochvíl Stanislav, CSc.
MUDr., PhDr. Remr Jiří, CSc.

Životní jubileum 85 let

MUDr. Filipová Alena
MUDr. Muroňová Jana
MUDr. Ledečová Dagmar

Životní jubileum 80 let

prim., RNDr., MUDr. Sikora Jan, CSc.
MUDr. Zdrůbek Luboš
doc., MUDr. Zvěřina Jaroslav, CSc.
MUDr. Janečková Eva
MUDr. Kabátková Libuše

Životní jubileum 75 let

PhDr., Mgr. Karlický Michal
PhDr. Pavlát Josef
PhDr. Kaloč Oldřich
doc., MUDr. Bojar Martin, CSc.
MUDr. Vachutka Jaromír, CSc.
PhDr. Kerhartová Lenka
MUDr. Marholdová Kamila
MUDr. Čecháková Anna
MUDr. Ulmanová Helena
PhDr. Brundová Hana

Životní jubileum 70 let

MUDr. Bornová Libuše
MUDr. Čermáková Eva
MUDr. Holoubková Jana
MUDr. Chvála Vladislav
Mgr. Jemelková Eva
PhDr., Ing. Lhotová Marie Gabriela, Ph.D.
MUDr. Němečková Pavla
prim., MUDr. Nešpor Karel, CSc.
Mgr. Pejřimovská Jitka, Ph.D.
MUDr. Pišvejc Jiří
MUDr. Pišvejcová Irena
prim., MUDr. Pokora Jiří
MUDr. Polák Jaroslav
MUDr. Pospíšilová Hana
MUDr. Rejlek Jiří
MUDr. Skopová Jaroslava
MUDr. Stehlík Václav
MUDr. Sulejmaniová Krystýna
MUDr. Tauber Pavel
MUDr. Tomková Marie
MUDr. Tůma Ivan, CSc.
MUDr. Urbánek Václav, CSc.
MUDr. Vyhnánková Zdeňka
MUDr. Zajoncová Albína
MUDr. Zatloukalová Marcela
MUDr. Zvoníček Josef

Pravidla

 

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133