Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Heverochova medaile - laureáti 2015

Životní jubileum 95 let

MUDr. Bašný Zdeněk

Životní jubileum 90 let

prof. MUDr. Vojtěchovský Miloš, CSc.
doc. MUDr. Vinař Oldřich, Ph.D.

Životní jubileum 85 let

prof. MUDr. Kolomazník Milan, DrSc.
doc. MUDr. Hort Vladimír, CSc.
doc. MUDr. Faltus František, DrSc.

Životní jubileum 80 let

prim. MUDr. Brichcín Slavoj
MUDr. Mareček Pavel
Ing. Závišek Josef
MUDr. Kalvach Zdeněk
MUDr. Dušek Karel
MUDr. Profous Jiří
doc. RNDr. Machová Jitka, CSc.

Životní jubileum 75 let

MUDr. Vaněk Jaroslav
MUDr. Borecký Miroslav
MUDr. Kutina Jiří
MUDr. Hronek Jaroslav
MUDr. Stehlík Jiří
MUDr. Prokop Lumír
MUDr. Hlavinka Pavel
doc. MUDr. Hynek Karel, CSc.
MUDr. Krombholz Jiří
MUDr. Vilč Milan
PhDr. Kobylka Jan
MUDr. Drtilová Jana
MUDr. Štěpánková Jana
MUDr. Hajnová Růžena
doc. MUDr. Malá Eva, CSc.
MUDr. Novotná Vladimíra
MUDr. Schovánková Jana

Životní jubileum 70 let

doc. PhDr. Konečný Josef, CSc.
MUDr. Klar Ivo
MUDr. Fuka Jan
MUDr. Martinů Jarmila
MUDr. Radová Eva
MUDr. Marková Jitka
MUDr. Kopřivová Marie
MUDr. Jelínková Zuzana
MUDr. Kubínová Helena
MUDr. Kodešová Věra
PhDr. Krčková Anežka

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133