Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Heverochova medaile - laureáti 2013

životní jubileum

 90 let

  PhDr. Tomanová Miloslava
  MUDr. Nováková Helena
   

životní jubileum

85 let

  Doc. PhDr. Srnec Jan CSc.
  MUDr. Tautermann Pavel
  Doc. MUDr. Cupalová Růžena, CSc.
   

životní jubileum

80 let

  prof. MUDr. Zvolský Petr, DrSc.
  MUDr. Mikula Vladimír, CSc.
  MUDr. Kmuníčková Zdeňka
  MUDr. Markupová Hana
   

životní jubileum

75 let

  MUDr. Dostál Tomáš, CSc.
  Doc. MUDr. Pavlovský Pavel, CSc.
  MUDr. Brzek Antonín
  MUDr. Střelec Jiří
  MUDr. Borůvková Naděžda
  MUDr. Novotná Jana
   

životní jubileum

70 let

  MUDr. Pal Andor
  MUDr. Nováček Jiří
Prof. MUDr. Heller Jiří
  MUDr. Stibral Karel
  MUDr. Žižka Vladislav
  MUDr. Hrdlička Josef
  MUDr. Mgr. Kořenek Josef, CSc.
  MUDr. Kaiser Zdeněk
  MUDr. Poněšický Jan, Ph.D.
  MUDr. Hurdálek Jiří
  Doc. MUDr. Jirák Roman, CSc.
  PhDr. Růžička Jiří, Ph.D.
  MUDr. Pořizová Miloslava
  MUDr. Stančíková Darina
  MUDr. Peychlová Jana
  MUDr. Hošková Vlasta
  Doc. PhDr. Bendová Marcela, Ph.D.
  MUDr. Kamišová Helena
  MUDr. Hellerová Pavla
Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133