Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Heverochova medaile - laureáti 2012

životní jubileum 85 let

Dr. Jaroslava Pondělíčková


životní jubileum 80 let

MUDr. Vladimír Čapek
prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc.
MUDr. Eva Novotná, CSc.
MUDr. PhDr. Jiří Remr, CSc.
MUDr. Henrieta Tondlová
MUDr. Vladimír Zindr


životní jubileum 75 let

PhDr. Otto Becker, CSc.
MUDr. Alena Filipová
PhDr. Karel Gawlik
Dr. Ludmila Josefovičová
MUDr. Maria Krupová
MUDr. Dagmar Ledečová
MUDr. Jana Muroňová
MUDr. Zdeňka Sosnová
prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc.
MUDr. Felix Irmiš, CSc.


životní jubileum 70 let

MUDr. Jaroslav Coufal, CSc.
MUDr. Václav Hyrman
MUDr. Eva Janečková
PhDr. Jiří Jelen
MUDr. Libuše Kabátková
PhDr. Jiří Meznik
MUDr. Jaroslav Poláček
MUDr. Lubica Schlupková
prim. RNDr. MUDr. Jan Sikora, CSc.
MUDr. Luboš Zdrůbek
doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.


In memoriam

prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc.
Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133