Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Grant na podporu organizace odborného setkání na krajské úrovni 2023

Vážení kolegové,

dovolujeme si Vás upozornit na možnost získat "Grant na podporu organizace odborného setkání na krajské úrovni" ve výši 25.000 Kč.

Jde o Grant Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti na podporu organizace odborného setkání na krajské úrovni, který je určený pro členy PS ČLS JEP pořádající dané odborné akce, nebo jsou jejím odborným garantem. Přesná pravidla ceny ZDE.

Vyplňte a odešlete žádost o grant nejpozději do 30.6.2023.

Žádost o grant Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti na podporu organizace odborného setkání na krajské úrovni

Uveďte prosím své jméno.
Prosím uveďte své příjmení.
Neplatný vstup
Prosím uveďte Vaši mailovou adresu.
Prosím uveďte Vaše mobilní tel. číslo.
Podmínkou pro přihlášení je členství v Psychiatrické společnosti ČLS JEP trvající minimálně jeden rok.
Podmínkou pro přihlášení je, že odborná akce má přidělené kredity ČLS do celoživotního vzdělávání.
Podmínkou pro přihlášení je, že účast na akci je plánována minimálně pro 20 osob, z nichž minimálně polovina jsou členové Psychiatrické společnosti.
Podmínkou pro přihlášení je, že podpora není určena pro pracoviště ve fakultních nemocnicích.
Neplatný vstup

Přílohy

Prosím nahrejte doklad o přidělení kreditů ČLK do celoživotního vzdělávání ve formátu doc nebo pdf.
Prosím nahrejte podrobný rozpočet akce ve formátu doc, xls nebo pdf.
Prosím nahrejte doklad, že máte prostředky na pokrytí zbytku nákladů akce (formát doc, xls nebo pdf).
Neplatný vstup
 

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133