Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Cena výboru PS ČLS JEP a ČPS o.s. – cestovní grant 2011

  Výbor Psychiatrické společnosti vypsal soutěž o „Cenu výboru Psychiatrické společnosti". Jednalo se o cestovní grant ve výši do 60 000 Kč na některou z konferencí Světové psychiatrické společnosti. Cena byla určena pro členy Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve věku do 40 let.

Vítězem se stal Richard Bartečeks přednáškou „Vliv variability CYP2D6 u pacientů s první epizodou schizofrenie léčených risperidonem“.

 

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133