Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Cena výboru PS ČLS JEP – cestovní grant 2021

V roce 2021 se soutěž bohužel nekonala.

CENU VÝBORU Psychiatrické společnosti ČLS JEP, která je určená pro členy PS ČLS JEP ve věku do 40 let, nebylo možné udělit.

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133