Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Cena výboru PS ČLS JEP a ČPS z.s. – cestovní grant 2019

výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP ocenil nejlepší přednášku přihlášenou do soutěže s názvem:

Screening deprese a úzkostných poruch v perinatálním období
v prostředí gynekologicko-porodnického oddělení: pilotní data
a kvalitativní šetření

Přednášející: Antonín Šebela (NÚDZ)

 


Blahopřejeme!

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133