Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Cena výboru PS ČLS JEP a ČPS z.s. – cestovní grant 2018

výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP ocenil nejlepší přednášku přihlášenou do soutěže s názvem:

Modifikované elektrokonvulze – titrace, ultrakrátké pulzy, unilaterální aplikace a udržovací léčba
Přednášející: Jakub Albrecht

Cena Cestovni grant 2017


Blahopřejeme!

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133