Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Cena výboru PS ČLS JEP A ČPS o.s. – cestovní grant 2015

Vážení kolegové,

výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP a České psychiatrické společnosti o.s. Vám s politováním oznamuje, že pro nedostatek uchazečů nebude letos uskutečněna soutěž o Cenu výboru PS a tato cena nebude udělena.

Přijaté přihlášky však mohou být opět podány v příštích letech.

MUDr. Martin Hollý
předseda PS ČLS JEP a ČPS o.s.

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133