Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

PRAVIDLA

Tato cena bývá vyhlašována ad hoc před konáním některé z konferencí PS. Spolu s vyhlášením jsou zveřejňována i pravidla soutěže.


OCENĚNÍ ZÍSKALI V JEDNOTLIVÝCH LETECH

 

 

2023

20. česko-slovenský psychiatrický sjezd

Vítěz: Margaréta Hapčová a kolektiv

Vítězný poster: Štruktúra intelektových schopností u detí s pas s normointelektom v porovnání s typicky vyvíjajúcimi sa deťmi v predškolskom období


2022

XIV. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Vítěz: MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D.

Vítězný poster:


2021

Cena nebyla udělena. Do soutěže se přihlásilo velmi málo zájemců.


2020

XIII. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Cena nebyla udělena. Konference se konala online a posterová prezentace se neuskutečnila.


2018

XII. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Vítěz: Miloslav Kopeček

Vítězný poster: Trajektorie kognice a depresivního ladění v závislosti na funkčních schopnostech starších dospělých


2016

XI. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP (9. – 12. června 2016 ve Špindlerův Mlýn)

Vítěz: Eva Kitzlerová a kol.

Vítězný poster: Polymorfismy genů pro proteiny tepelného šoku (HSP 70), apolipoprotein E (Apo E), serotoninový přenašeč (5-HTT), mozkový neurotrofní faktor (BDNF) a serotoninový receptor 2A (5-HT2A) při depresivní poruše a Alzheimerově nemoci


2015

XVI. česko-slovenský psychiatrický sjezd (21. – 24. října 2015, Brno)

Vítěz: Igor Riečanský a kol.

Vítězný poster: Súvislosť medzi genotypom neuronál­nej syntázy oxidu dusnatého a senzorimoto­rickým gatingom


2012

IX. česko-slovenského psychiatrický sjezd, (7. – 10. června 2012, Špindlerův Mlýn)

Vítěz: Jana Hroudová

Vítězný poster: Změny energetického metabolismu buňky vlivem psychofarmak a psychiatrických onemocnění

Partnerem této ceny byla společnost AstraZeneca Czech Republic s. r. o.


2011

XV. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP (12. – 15. října 2011, Brno)

Vítěz: Jaromír Hons

Vítězný poster: Vliv léčby antipsychotiky na metabolizmus ex­ci­ta­čních aminokyselin u schizofrenie

Partnerem této ceny byla společnost AstraZeneca Czech Republic s. r. o.


2010

VIII. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP (10. – 13. června 2010, Špindlerův Mlýn)

Vítěz: Lucie Bankovská Motlová

Vítězný poster: Denní stacionář pro terapii psychóz: Vliv na kvalitu života a frekvenci relapsů

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133