Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Zpráva z IX. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve Špindlerově Mlýně

Děkujeme za Vaši podporu, účast a odborné příspěvky!

 

Vážení účastníci,

pro Organizační a Vědecký výbor i všechny organizátory bylo potěšením uvítat Vás již na IX. sjezdu Psychiatrické společnosti ČLS JEP, který se konal od 7. do 10. června 2012 tradičně ve Špindlerově Mlýně v hotelu Harmony. Věříme, že Váš pobyt ve Špindlerově Mlýně byl příjemný a že jste si odnesli pěkné vzpomínky.

Rádi bychom poděkovali všem partnerům sjezdu – společnostem Janssen-Cilag, Pfizer, Zentiva, AstraZeneca, Medicom, Mylan, Servier, PRO.MED.CS, vystavovatelským firmám a všem Vám, kteří jste se sjezdu zúčastnili. Jen díky Vám se mohl sjezd vydařit. Ještě jednou děkujeme.

Zároveň se těšíme na setkání s Vámi ještě letos 17.–21. října na mezinárodním kongresu WPA v Praze. Dále 10.–13. října 2013 v Ostravě na II. kongresu na téma Léčba v psychiatrii i na jubilejním X. sjezdu PS ČLS JEP, který se bude konat 12.–15. června 2014 opět ve Špindlerově Mlýně.

prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.
prezident sjezdu

Mgr. Barbora Vinšová
sekretariát sjezdu
GUARANT International

  

Ceny předané na sjezdu


Cena výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP a České psychiatrické společnosti o. s. (cestovní grant) pro rok 2012

Výbor Společnosti vypsal soutěž o cenu – cestovní grant ve výši do 60 000 Kč na některou z kon­fe­rencí Světové psychiatrické společnosti pro členy Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve věku do 40 let. O udělení ceny rozhodl výbor Společnosti s přihlédnutím k hlasování pří­tom­né­ho obecenstva.

Vítězem se stala Jitka Řehulová s přednáškou „Integrita traktů bílé hmoty a porucha sekvencování pohybů u pacientů se schizofrenií“.

Cena byla předána 10. června při závěrečném obědě v restauraci hotelu Harmony.

 

Kuffnerova cena Psychiatrické společnosti

Během IX. sjezdu PS ČLS JEP ve Špindlerově Mlýně byla slavnostně udělena Kuff­ner­ova cena za nejlepší publikaci s psychiatrickou tématikou vydanou tiskem v roce 2011.

Komise pro udělení Kuffnerovy ceny vedená prof. Zvolským ji za rok 2011 udělila kolektivu autorů vedeným Zdeňkem Fišarem za soubor prací týkajících se mitochondriálním funkcí u duševních poruch. Vítězi obdrželi fi­nan­ční odměnu ve výši 50 000 Kč.

Cena byla předána 7. června během Slavnostního zahájeni sjezdu.

Partnerem této ceny byla společnost Zentiva.

 

Cena pro autora nejlepšího posteru

Vědecký a organizační výbor vyhlásil soutěž o nejlepší poster IX. sjezdu PS ČLS JEP ve Špindlerově Mlýně.

Vítězem se stala Jana Hroudová s posterem „Změny energetického metabolismu buňky vlivem psychofarmak a psychiatrických onemocnění“.

Cena byla předána 10. června při závěrečném obědě v restauraci hotelu Harmony. Autorka získala finanční odměnu ve výši  10 000 Kč.

Partnerem této ceny byla společnost AstraZeneca Czech Republic s. r. o.

 

Heverochova medaile

Na IX. sjezdu PS ČLS JEP ve Špindlerově Mlýně byly také uděleny Heverochovy medaile. Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP udělil tuto medaili vybraným členům k jejich významnému životnímu jubileu za dosavadní práci v oboru psychiatrie a dlouholeté členství v Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Seznam laureátů za rok 2012 naleznete zde.

 

IX. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP v číslech


Počet registrovaných: 532 delegátů (s doprovodem a vystavovateli 618)
Počet přítomných účastníků: 519 delegátů (s doprovodem a vystavovateli 605)
   
Zlatí partneři:     3
Partneři:     1
Vystavovatelské stánky:   19
   
Satelitní sympozia:     4
Plenární přednášky:     2
Symposia:   25
Workshopy:     9
Postery:   27
Aktivní sdělení:   přes 125
   
   

Udělené kredity

 
  Česká lékařská komora
počet kreditů: 24
Číslo akreditace: 0004/16/2006
Číslo akce: 29546
   
  Česká asociace sester
Délka akce: 24 hodin
Číslo akce: ČAS/KK/1499/2012
   
  Asociace klinických psychologů ČR
Číslo akce: AKP ČR-VČ/OK/028/2012

 

Fotogalerie

několik fotografií ze sjezdu naleznete zde.

Ohlédnutí za IX. sjezdem Psychiatrické společnosti - grafy (PDF)

 

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133