Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

IX. výroční mezinárodní konference Ukrajinské psychiatrické asociace „Cena míru v naší době“, Varšava 24. - 25. 2. 2023

IX. výroční mezinárodní konference Ukrajinské psychiatrické asociace „Cena míru v naší době“, Varšava 24. - 25. 2. 2023

 

IX. výroční mezinárodní konference Ukrajinské psychiatrické asociace (UPA) se pod názvem „Cena míru v naší době“, konala v hybridní formě, s osobní účastí ve Varšavě a s online přenosem do celého světa. Konferenci, na níž se k ukrajinským kolegům připojili i lídři mezinárodních a národních psychiatrických společností, zahájila symbolicky 24. února, v den výročí ruské invaze na Ukrajinu, místopředsedkyně UPA, profesorka Irina Pinchuk.

Současné krizi na Ukrajině byl věnován speciální kulatý stůl pod názvem „Leadership v duševním zdraví“. Na něm diskutovali prezidenti a představitelé Světové psychiatrické asociace (WPA) prof. Afzal Javed, Evropské psychiatrické asociace (EPA) prof. Geert Dom, národních psychiatrických asociací USA (Prof. Rebecca Brendel), Polska (Prof. Dominika Dudek), Moldavska (Prof. Jana Chihai), Fancie (Prof. Isabelle Secret Bobolakis), Německa (Prof. Andreas Meyer-Lindenberg; Prof. Hartmut Berger), Belgie (Prof. Kirsten Catthoor), Gruzie (Prof. Eka Chkonia), Česka (Prof. Pavel Mohr), Maďarska (Prof. György Szekeres), Izraele (Prof. Marina Kupchik), Japonska (Prof. Tsuyoshi Akiyama), Norska (Prof. Lars Lien), Švýcarska (Prof. Erich Seifritz) a Ukrajiny (Prof. Irina Pinchuk).

Setkání zahájila prof. Irina Pinchuk s přednáškou o situaci na Ukrajině, s velmi osobním poselstvím. Prezident WPA, prof. Afzal Javed, po úvodním slovu nabídl trvalou podporu, solidaritu a pomoc kolegům z Ukrajiny při obnově systému psychiatrické péče na Ukrajině. Obdobně nabídl podporu ukrajinské psychiatrii i zvolený prezident EPA, Geert Dom, šéfredaktorka Lancet Psychiatry Joan Marsh přizvala prof. Pinchuk do redakční rady časopisu. Prof. Mohr prezentoval jak v Česku pomáháme ukrajinským uprchlíkům s psychickými problémy, informoval o zaměstnávání psychologů z Ukrajiny a sdílel výsledky průzkumu duševního zdraví mezi uprchlíky, který uskutečnil NUDZ ve spolupráci s agenturou PAQ Research.

Přítomní lídři mezinárodních a národních psychiatrických organizací odsoudili agresi Ruska vůči Ukrajině a násilí páchané na civilním obyvatelstvu. Bezprostředním důsledkem války je 14,4 miliónu uprchlíků, což je 35 % ukrajinské populace, přičemž přibližně jedna polovina byla nucena opustit zemi. Odhaduje se, že mezi uprchlíky je 5 miliónu dětí, mnohé z nich jsou bez doprovodu nebo jsou separovány od svých rodin. Účastníci nabídli společnou pomoc při řešení této humanitární katastrofy, v podobě služeb, tréninku odborníků, vlastních zkušeností a zdrojů pro psychiatrickou pomoc a služby pečující o duševní zdraví.

Výroční mezinárodní konferenci Ukrajinské psychiatrické asociace se osobně zúčastnily téměř dvě stovky účastníků a další čtyři sta online, z 22 zemí čtyř kontinentů. Sdělení ukrajinských kolegů (z pochopitelných důvodů se jednalo výhradně o ženy), které cestovaly do Varšavy často velmi složitě, byla mnohdy velmi emotivní. V rámci prezidentského sympozia představili zahraniční účastníci systémy psychiatrické péče v jejich zemích; prof. Mohr seznámil účastníky se stavem reformy péče o duševní zdraví v Česku. Psychiatrická společnost ČL JEP pozvala kolegy z Ukrajiny k účasti a sympoziu na 20. Česko-slovenském psychiatrickém sjezdu v listopadu 2023 v Brně.

Obr. 1: účastníci kulatého stolu „Leadership v duševním zdraví“.

Obr. 2: místopředsedkyně Ukrajinské psychiatrické asociace, prof. Irina Pinchuk

 

Prof. MUDr. Pavel Mohr, Ph.D.

Psychiatrická společnost ČLS JEP

Národní ústav duševního Zdraví, Klecany

Zveřejněno 16.3.2023

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133