Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

ZPRÁVA O XIV. SJEZDU PSYCHIATRICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP

 

 

15. - 18. června 2022, Mikulov

Navázali jsme na novou tradici a letošní sjezd PS ČLS JEP zorganizovali v hotelu Galant v malebném Mikulově obklopeném krásně zvlněnou jihomoravskou krajinou. Přivítalo nás velmi teplé počasí, které vydrželo po celou dobu konference, až na jednu bouřku, po které se krásně vyčistil a lehce ochladil vzduch. Hotel bohužel nedisponuje klimatizací ve všech prostorech, vedro však neodradilo účastníky od sezení ve čtyřech vyhřátých sálech a vyslechli si velmi nabitý odborný program.

Sjezdu se zúčastnilo 715 účastníků, a to nejen lékařů či psychologů, ale byli zde zastoupeni i nelékařští zdravotničtí pracovníci, pracovníci komunitní psychiatrické péče a  také 106 zástupců farmaceutických firem.

Motto letošního sjezdu „Psychiatrie - obor budoucnosti“ vyjadřuje naši pevnou víru, že psychiatrie má své místo jak v klasické medicíně, tak také v oblasti tzv. zdravotně sociálního pomezí, které vyjadřuje bio-psycho-sociální rozměr péče o naše pacienty, což je plně v souladu s pojetím onemocnění dle WHO. Motto bylo podpořené symbolem modrého motýla, který znamená dobrou změnu a splněná přání. Nejen úspěšně dokončenou reformu psychiatrické péče, ale také věříme, že se podaří přilákat mladou krev mezi naše profesní řady a podaří se měnit způsob, jakým jsou lidé s duševním onemocněním vnímáni.

Potěšilo nás, že za námi přijeli i zástupci ministerstva zdravotnictví, VZP a ÚZISu, kteří vysvětlili problematiku vzdělávání, financování reformy a transformace psychiatrické péče. Důležitým hostem byl také MUDr. Petr Šonka, který spolu s doc. Andersem vedli sympozium na téma „Mezioborová spolupráce - Diskuzní sympozium PS ČLS JEP a Sdružení praktických lékařů ČR“. Obě plenární přednášky jak prof. Horáčka s názvem „Teorie vědomí: od evoluce ke konceptualizaci poruch psychiky“, tak i prof. Pospíšilové „Mendel a genetika – přesahy do dnešních dnů“ se vydařily. Plně obsazené byly i workshopy dr. Doubka KBT nespavosti a dr. Trančíka a spol. o deeskalaci konfliktu v psychiatrii. Kromě přednášek bylo v  hlavním sále k vidění 5 zajímavých posterů.

Na sjezdu bylo rovněž uděleno několik cen - medaili za zásluhy obdržela Mgr. Klára Šimáčková Laurenčíková, Mgr. Zbyněk Podhrázký a Mgr. Tomáš Petr, Ph.D. Čestné členství obdržel MUDr. Petr Možný, prof. MUDr. Hana Papežová, CSc. jej převezme až v září na Vědecké schůzi, Novinářskou cenu za nejlepší novinářský počin podporující psychiatrickou problematiku za rok 2021 obdržela Mgr. Hana Válková za rozhovor s názvem „Poskytuje pomoc obětem i pozůstalým: Nelze se předem připravit, říká krizová interventka“, cenou za nejlepší poster byl oceněn autor MUDr. Tomáš Páleníček, Ph.D. (NÚDZ) za poster „Může fenomenologie psilocybinové zkušenosti a indukované změny v mozkové aktivitě predikovat dlouhodobý vliv na náladu?“, Kuffnerovu cenu obdržela PharmDr. Ivana Tašková  za publikaci Psychofarmaka v kazuistikách.

Velmi si Vážíme účasti farmaceutických společností a děkujeme jim za sponzorování akce, která mohla být s jejich podporou zorganizována v takovém rozsahu. Jmenovitě děkujeme společnosti Viatris CZ, Gedeon Richter Marketing ČR, Angelini Pharma, Janssen-Cilag, Lundbeck, Krka, Vipharm Slovakia, Accord Healthcare, Zentiva, Senimed, Glenmark, Sandoz, Medax Systems, Egis Praha, NeuraxPharm, Ardez Pharma, Deymed Diagnostic, Swixx Biopharma, Techsan, JK-Trading a Solen.

MUDr. Simona Papežová

Předsedkyně PS ČLS JEP

 

005 XIVSjezdPsychiatrickeSpolecnosti Mikulov 2022 MALÁ  070 XIVSjezdPsychiatrickeSpolecnosti Mikulov 2022 MALÁ  040 XIVSjezdPsychiatrickeSpolecnosti Mikulov 2022 MALÁ

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133