Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

2019 - 18. česko-slovenský psychiatrický sjezd, Brno / 25. – 27. září 2019 - zpráva

PŘEDNÁŠKY (ppt)

PSYCHIATRICKÁ PÉČE V ROCE 2020
(STAV SYSTÉMU, KROKY REFORMY, ÚHRADY A FINANCOVÁNÍ)

STAV REALIZACE REFORMY PSYCHIATRICKÉ PÉČE
Ivan Duškov (MZ ČR)

NÁRODNÍ AKČNÍ PLÁN DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ
Daniela Matějková (MZ ČR)

NOVÝ NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM VE SLUŽBÁCH MĚNÍCÍ SE PSYCHIATRIE - UKÁZKY VÝSTUPŮ
Ladislav Dušek (ÚZIS), Jitka Soukupová (ÚZIS), Martin Anders (PS ČLS JEP)

TRANSFORMACE PSYCHIATRICKÝCH NEMOCNIC
Jan Michálek (MZ ČR), Simona Papežová (PS ČLS JEP)

CDZ A AMBULANCE S ROZŠÍŘENOU PÉČÍ
Martin Hollý (PS ČLS JEP), Simona Papežová (PS ČLS JEP)

AKUTNÍ ODDĚLENÍ
Martin Anders (PS ČLS JEP)

ÚHRADY PÉČE PRO ROK 2020
Pavlína Žílová (MZ ČR)

PSYCHIATRICKÁ REFORMA Z POHLEDU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Jana Hanzlíková (MPSV) a Jan Vrbický (MPSV)

PŘIPRAVENOST SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A AKCEPTACE PACIENTŮ PŘEBÍRANÝCH Z NEMOCNICE (DEINSTITUCIONALIZACE)
Lenka Krbcová-Mašínová (MZ ČR)

PROJEKT DESTIGMATIZACE ZAPOJUJE LIDI SE ZKUŠENOSTÍ S DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM
Dana Chrtková (NÚDZ)

 

VIDEA VYBRANÝCH PŘEDNÁŠEK

SYMPOZIUM EPA/NPA
UNMET NEEDS IN THE LONG-TERM TREATMENT OF SERIOUS MENTAL ILLNESS: FROM REMISSION TO RECOVERY
Chairs: Julian Beezhold (EPA), Pavel Mohr (CPA)

KNOWLEDGE GAP IN PATHOPHYSIOLOGY OF SCHIZOPHRENIA: MISSING TREATMENT MODALITIES
prof.MUDr. Cyril Höschl, Dr.Sc., FRCPsych. (Czech Psychiatric Association)

COMORBIDITY IN BIPOLAR DISORDERS: A CHALLENGE FOR CLINICIANS IN LONG TERM TREATMENT
Prof.Dr. Simavi Vahip (Chair, SC of the EPA-Council of National Psychiatric Associations; Turkey)

TREATMENT-RESISTANT DEPRESSION: CONSTANT CHALLENGE IN CLINICAL PRACTICE
Prof.MUDr. Ján Pečeňák, CSc. (Slovak Psychiatric Association)

SEVERE DEPRESSION WITH PSYCHOSIS: THE DANGEROUS DECEIVER
Dr. Julian Beezhold, FRCPsych. (Secretary, EPA Excecutive Committee; UK)

 

PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKA
BRAIN STIMULATION FOR THE TREATMENT OF PSYCHIATRIC DISORDERS:
CURRENT STATUS AND RECENT DEVELOPMENTS
Prof. Dr. Berthold Langguth (Universität Regensburg, DE)

 

PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKA
PREČO A AKO SA PREBÚDZAME: EVOLÚCIA SPÁNKU A MOZGU
Mgr. Tomáš Eichler (IMP & KLI, Vienna, Austria)

 

Děkujeme Vám za Vaši účast!

Klip ze sjezdu

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133