Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Zpráva ze studijní cesty na sympozium „European Incredible Years for every child“ v Lublani

 

 Jméno zaměstnance: Boris Pönsch

 Pracoviště: Fakultní nemocnice v Motole, V Úvalu 84, 150 06, Praha 5

 Spolucestující: As. MUDr. Michal Goetz, Ph.D.; PhDr. Mgr. Lucie Myšková, Ph.D. 

 Místo konání: Lublaň (Slovinsko)

 Datum příjezdu – datum odjezdu: 4. června 2018 – 6. června 2018

 

Zpráva o průběhu:

  • Cílem studijní cesty bylo seznámení s programem Incredible Years, získání informací a know-how od zúčastněných realizačních teamů z Norska, Slovinska, Dánska, Anglie, Walesu a Estonska, které mají cenné zkušenosti s úspěšnou implementací programu.
  • Studijní cesta započala letem z Prahy do Lublaně. Odlet byl 4. června v 10:00. Po příletu a ubytování v hotelu Atelier, jsme odpoledne věnovali přípravě na program sympozia. 5. června probíhal program přednášek včetně dílčích diskusí dle harmonogramu a jeho součástí bylo bilaterální jednání s norským partnerem. Následně byla pořadatelem zorganizována společná večeře, kde jsme měli příležitost navázat pracovní kontakty s účastníky sympozia a dále rozvinout diskuzi o programu. 6. června probíhal program opět dle programu. Odpoledne jsme se přemístili na letiště na let Lublaň-Brusel plánovaný na 17:10. Z Bruselu jsme následně přiletěli do Prahy cca hodinu před půlnocí téhož dne.
  • Hlavním bodem účasti na sympoziu bylo bilaterální jednání našeho týmu s norským partnerem připravovaného předem definovaného projektu Incredible Years. Jednání proběhlo 5. června v čase 14:00-16:00. Účastníky jednání za norskou stranu byla Siri Gammelsæter (NTNU, lídr programu Incredible Years pro Evropu) a Bjørn Brunborg (RKBU Vest, poradce programu Incredible Years). Během bilaterálního jednání jsme měli možnost probrat témata, která jsou zásadní pro zdárnou implementaci programu v České republice a ze strany partnera byla přislíbena budoucí podpora a možnost konzultací.
  • Výstupem studijní cesty jsou poznámky ze sympozia, zápis z bilaterálního jednání a zpracovaný závěr ze sympozia.
  • Studijní cesta je podpořena grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

V Praze dne 20. června 2018

Boris Pönsch

BI Lublaň jednání s norským partnerem

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133