Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

2013 - II. kongres na téma: Léčba v psychiatrii, 10.-13.10.2013, Ostrava - zpráva

Děkujeme za Vaši podporu, účast a odborné příspěvky!

Vážení účastníci,

pro Organizační a Vědecký výbor i všechny organizátory bylo potěšením uvítat Vás na II. kongresu na téma: Léčba v psychiatrii, který se konal od 10. do 13. října 2013 v Clarion Congress hotelu Ostrava. Věříme, že Váš pobyt v Ostravě byl příjemný a že jste si odnesli nové poznatky z oboru i pěkné vzpomínky.

Rádi bychom poděkovali všem partnerům kongresu – společnostem Janssen, Zentiva, Servier, vystavovatelským firmám a všem Vám, kteří jste se kongresu zúčastnili. Jen díky Vám se mohl kongres vydařit.

Zároveň Vás srdečně zveme na jubilejní X. sjezd PS ČLS JEP s mottem „Budoucnost péče o duševně nemocné v souvislostech“, který se bude konat 12.–15. června 2014 ve Špindlerově Mlýně.

MUDr. Martin Hollý
president kongresu

Mgr. Barbora Vinšová
sekretariát kongresu
GUARANT International

Ceny předané na kongresu

Kuffnerova cena Psychiatrické společnosti ČLS JEP

Během II. kongresu na téma: Léčba v psychiatrii v Ostravě byla slavnostně udělena Kuff­ner­ova cena za nejlepší publikaci s psychiatrickou tématikou vydanou tiskem v roce 2012.

Komise vedená prof. Zvolským ji za rok 2012 udělila Evě Češkové za monografii Schizofrenie a její léčba. Vítězka obdržela fi­nan­ční odměnu ve výši 50 000 Kč.

Cena byla předána 10. října během Slavnostního zahájeni kongresu.

Partnerem této ceny byla společnost Zentiva.

Heverochova medaile

Na II. kongresu na téma: Léčba v psychiatrii v Ostravě byly také uděleny Heverochovy medaile. Výbor Psychiatric­ké společnosti ČLS JEP udělil tuto medaili vybraným členům k jejich významnému životnímu jubileu za dosavadní práci v oboru psychiatrie a dlouholeté členství v Psychiatrické společnosti ČLS JEP. Seznam laureátů za rok 2013 naleznete zde.

Čestné členství

Čestné členství Psychiatrické společnosti ČLS JEP bylo během slavnostního zahájení kongresu uděleno prof. MUDr. Alexandře Žourkové, CSc.

II. kongres na téma: Léčba v psychiatrii v číslech

 Počet registrovaných:
 460 delegátů (s doprovodem a vystavovateli 497)
 Počet přítomných účastníků:
 446 delegátů (s doprovodem a vystavovateli 483)
 Platinový partner:
 1 (Janssen) 
 Zlatý partner:
 1 (Zentiva) 
 Partner:
 1 (Servier) 
 Vystavovatelské stánky:
 10 
 Satelitní symposia:
 3 
 Plenární přednášky:
 2
 Symposia:
 32
 Postery:
 6 kazuistik, 27 doporučených postupů
 Aktivní sdělení:
 112
 Udělené kredity:
 
 
 Česká lékařská komora
 Počet kreditů:
 24
 Číslo akreditace:
 004/16/2006
 Číslo akce:
 33058
 
 Česká asociace sester
 Délka akce:
 26 hodin
 Číslo akce:
 ČAS/KK/1568/2013
 
 Asociace klinických psychologů ČR
 Číslo akce:
 AKP ČR-OV/OK/015/2013

Fotogalerie

Několik fotografií ze kongresu naleznete zde

V rámci kongresu proběhl také  Koncert pro duševní zdraví...aneb může nás to potkat VŠECHNY

11.10.2013, Dolní oblast Vítkovice

Účinkující

Buty
Věra Špinarová a Adam Pavlík band
Petr Fiala (Mňága a Ždorp)
Vladivojna La Chia
S.D.R. Project
členové Národního divadla Moravskoslezského
a další 

 

Charakter akce

Neziskový koncert hudebních uskupení se vztahem k ostravskému regionu určený pro veřejnost, duševně nemocné a podpůrné organizace za přispění psychiatrů účastnících se celorepublikového psychiatrického kongresu. Koncert doplní také grunge-rollová formace S.D.R. Project složená z praktikujících psychiatrů.

Cíl akce

  • upozornit na význam duševního zdraví a nárůst počtu duševních nemocí
  • zlepšit obraz psychiatrie a napomoct destigmatizaci duševně nemocných
  • omezit obavu veřejnosti z vyhledání psychiatrických služeb (společná akce poskytovatelů a uživatelů péče)
  • poukázat na nedostatečné financování psychiatrické péče
  • upozornit na Světový den duševního zdraví a akci „2014 – Rok mozku“

 

www.koncertprodusevnizdravi.cz

 

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133