Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Den otevřených dveří Denního stacionáře pro adolescenty, PK VFN a 1. LF UK, 1.10.2014

Dovolujeme si Vás pozvat na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ u příležitosti 15 let Denního stacionáře pro adolescentyPsychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK

Den otevřených dveří se uskuteční dne 1. října 2014 od 10.00-16.00 hodin na Psychiatrické klinice VFN a 1. LF UK, Ke Karlovu 11, Praha 2.

Program:

10.00 hod     Tisková konference – knihovna Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK

11.00 hod     Prohlídka Denního stacionáře pro adolescenty

12.30 hod     Přednáška – posluchárna Psychiatrické kliniky VFN a 1. LF UK

13.00 hod     Prohlídka Denního stacionáře pro adolescenty

POZVÁNKA KE STAŽENÍ ZDE

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133