Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Přednáška prof. Martina Aldy, 21.5.2014, Praha

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně zveme na přednášku prof. Martina Aldy, MD, FRCPC z Dalhousie University v Halifaxu, který je celosvětově uznávaným odborníkem v oblasti molekulárně genetických studií u afektivních poruch.
Přednáška se koná v rámci společného semináře Psychiatrické a Neurologické kliniky v posluchárně Neurologické kliniky 21.5. od 14 hod.

Těšíme se na Vaši návštěvu,

prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133