Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

26. Česko-Slovenská konference Duševní zdraví mládeže, 7. - 8. 11. 2014, Brno

Pořadatel: Psychiatrická klinika FN Brno, Sekce dětské a dorostové psychiatrie Psychiatrické společnosti ČLS JEP
Datum konání: 7. - 8. 11. 2014
Místo: Hotel Continental, Brno
Přihlášky: http://www.solen.cz/artkey/act-000174-0000.php

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133