Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Pravidelné vědecké schůze - Purkyňky v roce 2014

Datum Garant dopoledne 10:00 Garant odpoledne 15:00 Sponzor/Prezentace
12:00
Pozvánka
LEDEN schůze odpadá pro kolizi s 56. psychofarmakologickou konferencí v Jeseníku.
ÚNOR
5.2.2014
PN Bohnice sekce psychofarmakologická

Pozvánka+ Zpravodaj

BŘEZEN
5.3.2014
PO Pardubice sekce dětské a dorostové psychiatrie

Pozvánka + Zpravodaj

DUBEN
2.4.2014
PK Olomouc  Abbott Laboratories

Pozvánka + Zpravodaj 

KVĚTEN
7.5.2014
PL Šternberk sekce sociální psychiatrie

 Pozvánka + Zpravodaj

ČERVEN
4.6.2014
PK Praha

sekce mladých psychiatrů

Pozvánka + Zpravodaj

ZÁŘÍ
3.9.2014
PO Ostrava

sekce biologické psychiatrie

 Pozvánka + Zpravodaj

ŘÍJEN
1.10.2014
PO Liberec sekce psychosomatická Lundbeck ČR

 Pozvánka + Zpravodaj

LISTOPAD
5.11.2014
PN Horní Beřkovice

sekce příjmu poruch potravy

 Pozvánka + Zpravodaj 

PROSINEC
3.12.2014
PCP Praha sekce ambulantních psychiatrů
+Vondráčkova nadace

Pozvánka + Zpravodaj

Psychiatrická společnost ČLS pořádá již desítky let pravidelné vědecké schůze vždy první středu v měsíci (s výjimkou prázdnin) ve Vondráčkově posluchárně Psychiatrické kliniky 1. LF UK, Ke Karlovu 11, Praha 2 (tel. 224 916 858). Od 10:00 hod. semináře, které připravují jednotlivá psychiatrická pracoviště, od 15:00 hod. vědecké schůze Psychiatrické společnosti s programem jednotlivých sekcí Společnosti.

Celodenní výukový program je doplňován prezentací farmaceutických firem (12:00 – 13:30 hod.), schůzemi sekce dětské a dorostové psychiatrie (12:30-13:30 hod.) a schůzemi sekce psychofarmakologické (13:45.-14:45 hod.). Sekce mladých psychiatrů pořádá své schůzky od 12:15 hod. v Myslivečkově síni. Účast na programu je hodnocena kreditními body celoživotního postgraduálního vzdělávání.

Sekce pro návykové nemoci (předseda prim.MUDr. L. Chvíla) pořádá pravidelné schůze společně se Společností pro návyková onemocnění ve stejných termínech (11:00 – 13:00 hod.) na Oddělení léčby závislostí  Praha 2., Apolinářská 4 (Jungmannův dům), 1. patro, aula. Sekce psychologická pořádá ve spolupráci s Českou a moravskou psychologickou společností klinicko-psychologické dny 4 x ročně v Lékařském domě (PhDr.P.Goldmann).

Ostatní sekce Společnosti a regionální zařízení organizují svá setkání nepravidelně a pozvánky jsou zveřejňovány v pravidelně rozesílaných Informacích pro členy Psychiatrické společnosti.

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133