Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

29th CINP World Congress

(International College of Neuropsychopharmacology), 22.-24.6.2014 Vancouver, Kanada

 

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133