Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Akce v roce 2008

6. - 10. 10. 2008, Kroměříž
27. úvodní kurz hypnózy pro lékaře a klinické psychology

22. 10. 2008, Praha
Seminář Psychiatrické 1. LF UK a VFN Praha

22. - 24. 10. 2008, Sepetná, Ostravice
2. česká a 1. česko-slovenská KONFERENCE GESTALT PSYCHOTERAPIE

23. - 24. 10. 2008, Olomouc
V. konference ambulantních psychiatrů

13. - 14. 11. 2008, Praha
Coercion, Human rights and Moving Beyond the Institution

21. - 22. 11. 2008, Brno
Tisková zpráva ze dne 19. 11. 2008 - Duševní zdraví mládeže
23. celostátní sympozium: DUŠEVNÍ ZDRAVÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE

20. - 22. 11. 2008, Ostravice, Hotel Sepetná
XXX. konference sociální psychiatrie: OHLÉDNUTÍ DO MINULOSTI A POHLED DO BUDOUCNA V SOCIÁLNÍ PSYCHIATRII

QUO VADIS, PSYCHIATRIA“

7. sjezd Psychiatrické společnosti ČLS JEP, Špindlerův Mlýn, 12.-15.6.2008

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133