Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Vědecké schůze v roce 2009

Datum Garant dopoledne 9:00 Garant odpoledne 15:00 Sponzor
LEDEN
7.1.2009
x x x
ÚNOR
4.2.2009
PK Praha Sekce mladých psychiatrů
MUDr. Kmoch
AstraZeneca CR
BŘEZEN
4.3.2009
PL Kroměříž Guidelines psychiatrické invalidity
MUDr. Nawka
x
DUBEN
1.4.2009
IDVZ Praha Sekce biologické psychiatrie
Doc. Hosák
Janssen-Cilag
KVĚTEN
6.5.2009
PO Pardubice Guidelines psychiatrické léčby - novelizace
Prof. Raboch
Eli Lilly
ČERVEN
3.6.2009
PK Motol Koncepce, guidelines ps. léčby - novelizace
MUDr. Bašný
Richter Gedeon
ZÁŘÍ
2.9.2009
PK Plzeň Sekce psychosomatická
MUDr. Chvála
x
ŘÍJEN
7.10.2009
PL Bohnice Kvalita psych. péče, projekt WHO
Mgr. Wenigová
Sandoz
LISTOPAD
4.11.2009
PK Brno Sekce soudní psychiatrie
Doc. Hynek
Pfizer
PROSINEC
2.12.2009
PK Brno - Černovice Sekce psychologická
PhDr. Goldman
Vondráčkova nadace
Lundbeck ČR

Psychiatrická společnost ČLS pořádá již desítky let pravidelné vědecké schůze vždy první středu v měsíci (s výjimkou prázdnin) v posluchárně psychiatrické kliniky 1. LFUK Praha 2., Ke Karlovu 11 (tel.224916858). Od 9.0. hod. semináře, které připravují jednotlivá psychiatrická pracoviště, od 15.0 hod. vědecké schůze Psychiatrické společnosti s programem jednotlivých sekcí Společnosti.
Celodenní výukový program je doplňován prezentací farmaceutických firem (11.0 – 12.30 hod.), schůzemi sekce dětské a dorostové psychiatrie (12.30-13.45, program připravuje prof. Drtílková) a schůzemi sekce psychofarmakologické (13.45.-14.45, připravuje Doc. Vinař).
Sekce pro návykové nemoci (předseda MUDr. Hampl) pořádá pravidelné schůze společně se Společností pro návyková onemocnění ve stejných termínech 11.0 – 13.0 hod. na Oddělení léčby závislostí Praha 2., Apolinářská 4 a (Jungmannův dům), 1. patro, aula. Sekce psychologická pořádá ve spolupráci s Českou a moravskou psychologickou společností klinicko-psychologické dny 4 x ročně v Lékařském domě (PhDr.P.Goldmann).
Ostatní sekce Společnosti organizují svá setkání nepravidelně a pozvánky jsou zveřejňovány v pravidelně rozesílaných Informacích pro členy Psychiatrické společnosti.

Program schůzí 2009

Pozvánka na únorovou schůzi, dne 4. 2. 2009

Pozvánka na březnovou schůzi, dne 4. 3. 2009

Pozvánka na dubnovou schůzi, dne 1. 4. 2009

Pozvánka na květnovou schůzi, dne 6. 5. 2009

Pozvánka na červnovou schůzi, dne 3. 6. 2009

Pozvánka na záříjovou schůzi, dne 2. 9. 2009

Pozvánka na říjnovou schůzi, dne 7. 10. 2009

Pozvánka na listopadovou schůzi, dne 4. 11. 2009

Pozvánka na prosincovou schůzi, dne 2. 12. 2009

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133