Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Postup pro preskripci dlouhodobě působících antipsychotik druhé generace a preskripční limity ambulantních psychiatrů

Na základě jednání výrobců a zástupců Psychiatrické společnosti se zástupci VZP (ing. Jiří Mrázek, ředitel odboru ekonomiky úhrad zdravotní péče) byl dojednán následující postup pro preskripci dlouhodobě působících antipsychotik druhé generace: výpočet regulací proběhne paušálně u všech psychiatrů za ZULP a recepty zvlášť a v rámci odvolání může lékař použít jako zdůvodnění, že součtem obou položek nepřekročil součet v porovnání s referenčním obdobím. 

Oficiální dokument „Zálohy na depotní antipsychotika - Risperdal Consta, Xeplion a Zypadhera v roce 2012“. Ke stažení ZDE

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133