Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Hledáme zájemce o spolupráci se SÚKL při posuzování klinických hodnocení

Výbor Psychiatrické společnosti ČLS JEP hledá po diskuzi se zástupci SÚKL zájemce z řad psychiatrů, které by mohl doporučit k provádění odborné oponentury klinických hodnocení podaných Ústavu. Jedná se především o klinická hodnocení z oblasti terapie depresivních a úzkostných poruch, bipolární afektivní poruchy, schizofrenie a demence.

Podrobnosti a požadavky kladené na zájemce zašleme na požádání.

doc. MUDr. Martin Anders, Ph.D.

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133