Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Vážné upozornění k problematice předepisování léčivých přípravků hrazených zdravotními pojišťovnami

Vážení kolegové,

v posledním období zaznamenali množící se případy nejasností v oblasti tzv. indikačních a preskripčních omezení léčivých přípravků. Vzhledem k velkému množství registrovaných generických přípravků je dnes již velmi nesnadné se v informacích orientovat a situaci komplikuje i to, že některé generické přípravky nemají shodná preskripční omezení. Doporučujeme proto při nejasnostech vyhledat oficiální informace pro každý jednotlivý přípravek na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv (www.sukl.cz).

Zde naleznete v levé horní části záložku Databáze léků http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php, kde napíšete název léčivého přípravku a doporučujeme zaškrtnout položky Hrazené a Obchodované, tak aby jste se vyhnuli velkému množství registrovaných přípravků. Na další otevřené stránce máte k dispozici seznam přípravků a u každého i odpovídající souhrn údajů o přípravku (SPC), jež obsahuje i seznam terapeutických indikací, který se nemusí shodovat s těmi, jejichž léčbu hradí zdravotní pojišťovny. Po kliknutí na kapitálkami tučně psaný název přípravku lze na další stránce nalézt záložku Ceny a úhrady, kde si lze ověřit lékař jaké odbornosti, a případně za jakých podmínek, může lék předepisovat k úhradě z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Současně je zde uvedena aktuální výše úhrady zdravotními pojišťovnami.

Rozhodnete-li se léčit pacienty trpící psychickými poruchami, které nejsou uvedeny v indikačním omezení, ale nacházejí se v terapeutických indikacích SPC, je nezbytné žádat o schválení revizního lékaře příslušné pojišťovny. Analogicky je nezbytné postupovat, pokud se chystáte použít léčivo tzv. offlabel, což znamená, že vybraný léčivý přípravek nemá v terapeutických indikacích SPC uvedenu poruchu, kterou trpí Váš pacient.

V případě nejasností či dotazů jsem stále k dispozici

Doc. Martin Anders (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133