Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Hydroxyzin – riziko prodloužení QT intervalu!

Ze sdělení Výboru pro posuzování rizik léčiv Evropské agentury pro léčivé přípravky vyplynulo, že velmi oblíbené nebenzodiazepinové anxiolytikum může negativně ovlivnit srdeční rytmus a je nutné respektovat omezení dávkování a podávání straším osobám.
Více informací na: http://www.sukl.cz/hydroxyzin-riziko-prodlouzeni-qt-intervalu

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133