Psychiatrická společnost
České lékařské společnosti J. E. Purkyně

Změna zákona o zdravotních službách

Ve spolupráci s uživateli péče se nám podařilo prosadit, aby v zákoně O zdravotních službách č. 372/2011 Sb. § 28 odst. 3 písm.  k)  stálo: Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo na poskytování zdravotních služeb v co nejméně omezujícím prostředí při zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb

Image

Psychiatrická společnost ČLS JEP

  • Ke Karlovu 460/11, 120 00 Praha 2
  • sekretariat@psychiatrie.cz
  • +420 773 786 133